8,722 người nhiễm, 178 người tử vong (15/4)

Ngày 15 tháng 4 vừa qua, có thêm 127 người nhiễm ở Tokyo, 74 người ở Osaka, tổng số ca nhiễm toàn quốc là 549 người. Trong số 16 người tử vong ngày 15 thì ở Tokyo có 6 người.
https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/
7 tỉnh thành hiện đang trong ” tình trạng khẩn cấp” có số ca nhiễm như sau.
  • Tokyo: 2,446 người,
  • Osaka: 968 người,
  • Kanagawa: 619 người,
  • Chiba: 537 người,
  • Saitama: 513 người,
  • Fukuoka: 436 người,
  • Hyogo: 423 người,
Nguồn: https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/