Thống kê số ca nhiễm COVID 19 @Japan (4/26 update)

Upđate vào 12:00 mỗi sáng cho tới khi hết dịch :))
Thời điểm thống kê: 2020/4/26 10:30

Tổng số ca nhiễm toàn quốc

13,231 người

( + 368 so với hôm trước)
Trong đó:
Tình trạng nghiêm trọng: 263 người,
Tử vong: 360 người,
Ra viện: 2,536 người. Số người nhiễm mỗi ngày được tính từ 0:00-24:00.
Số người nhiễm chỉ tính trong nước, không tính số người trên thuyền.

Số người nhiễm ở các tỉnh thành

7 tỉnh thành hiện đang trong ” tình trạng khẩn cấp” có số ca nhiễm như sau.
  • Tokyo: 3,836 người,
  • Osaka: 1,475 người,
  • Kanagawa: 938 người,
  • Chiba: 799 người,
  • Saitama: 799 người,
  • Hyogo: 620 người,
  • Fukuoka: 601 người,
Nguồn: https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/