[25/4] #STAYHOME tới 6/5 – 2 tuần ở nhà chống dịch

Tokyo đã chính thức bắt đầu 2 tuần “Ở nhà”. Bà thị trưởng đã kêu gọi mọi người, ít đi ra ngoài, ít đi siêu thị, đi du lịch, các doanh nghiệp thực hiện nghỉ 12 ngày liên tiếp.
Sau đây là một số hình ảnh trong thành phố.

“Chưa từng thấy nhà ga vắng vẻ như thế này!”

Những ngày này hàng năm nhà ga chỗ tàu Shinkansen nườm nượp người. Ấy vậy mà nay không thấy bóng ai.

Để chuẩn bị “núp” trong nhà, nhiều người đi chợ tích đồ từ hôm nay.

Kêu gọi 3 ngày một lần đi chợ, nhiều người đã xếp hàng đi chợ để chuẩn bị “hiki-komoru” (núp) trong nhà từ ngày mai 25/4.
Nguồn: https://news.tbs.co.jp/newsi_sp/seikatsu-bousai/archive/20200424_04.html