“Tình trạng khẩn cấp” đã mở rộng ra toàn nước Nhật (16/4)

Ngày 16 tháng 4, Thủ tướng Abe đã họp thông báo đối tượng khu vực trong “tình trạng khẩn cấp” mở rộng từ 7 tỉnh thành ra toàn quốc.
TỪ lượng di chuyển ở các tỉnh như Hokkaido, Aichi, Ishikawa,… đang tăng lên dễ dẫn đến nguy cơ dịch COVID bùng phát tại các nơi này. Chính vì thế, để giảm sự qua lại giữa các tỉnh thành với nhau, thêm vào đó hạn chế tối đa sự di chuyển trong Golden Week sắp tới. Chính phủ đã quyết định, khu vực đối tượng của tình trạng khẩn cấp mở rộng ra toàn quốc. Yêu cầu toàn quốc dân hạn chế di chuyển, du lịch từ tỉnh này qua tỉnh khác để cùng phòng tránh dịch COVID. Thêm vào đó, cũng co mối lo rằng sẽ có nhiều người tụ tập tại các điểm du lịch trong tỉnh thành, nên yêu cầu các địa điểm này có những biện pháp thích hợp để hạn chế sự tập trung đông người. Thủ tướng Abe đặc biệt nhấn mạnh rằng, thời hạn để kết thúc tình trạng khẩn cấp là ngày 6/5. Để đạt được điều này, yêu cầu có sự hỗ trợ của toàn quốc dân, không ra ngoài khi không cần thiết. Họp báo: