Số người nhiễm nhiều nhất là từ độ tuổi 20 tới dưới 60 tuổi, nhưng số ca tử vong thì từ 70 tuổi trở lên cao nhất(15/4)

Theo thống kê số ca nhiễm tại thời điểm ngày 15/4, toàn quốc có 8,442 người nhiễm, trong đó số người tử vong là 193 ca.
Số người nhiễm (Bên trái) và Số người bệnh (bên phải )
Mặc dù kiểm tra PCR dương tính nhưng không phải tất cả mọi người đều có triệu chứng, thế nên số bệnh nhân chỉ là 5,309 người.

Người trẻ tuổi dễ nhiễm nhưng số ca tử vong cao lại là người trên 70 tuổi.

Số người nhiễm nhiều nhất là từ độ tuổi 20 tới dưới 60 tuổi.
Trên 80 tuổi đã có 533 người nhiễm, trong đó có những 70 người tử vong (70/533 = 13%), 19 người trọng bệnh.
Từ 70-79 tuổi có 773 người nhiễm, trong đó có 41 người chết và 47 người trọng bệnh. Nguồn: https://toyokeizai.net/sp/visual/tko/covid19/