8,191 người nhiễm, 162 người tử vong (14/4)

Ngày 14 vừa qua, toàn quốc có thêm

19 người tử vong / ngày

là con số lớn nhất từ trước tới giờ. Tổng số người nhiễm đã lên

8,191 người

7 tỉnh thành hiện đang trong ” tình trạng khẩn cấp” có số ca nhiễm như sau.
  • Tokyo: 2,319 người,
  • Osaka: 894 người,
  • Kanagawa: 579 người,
  • Chiba: 502 người,
  • Saitama: 452 người,
  • Fukuoka: 406 người,
  • Hyogo: 403 người,
Nguồn: https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/latest-news/