Thêm 743 người nhiễm ngày 11/4

Ngày 11/4, Tokyo có thêm 197 ca nhiễm COVID, lại một lần nữa làm mới kỷ lục. Tổng số ca nhiễm trên 36 tỉnh thành ngày 11 là:

743 người

Tổng số ca nhiễm hiện nay tại các thành phố lớn như sau.
  • Tokyo: 1902 người
  • Osaka là 766 người
  • Kanagawa có 513 người
  • Chiba có 423 người
  • Saitama có 375 người
  • Hyogo là 358 người
  • Fukuoka là 332 người
  • Aichi có 349 người
  • Hokkaido: 255 người
Nguồn: https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/latest-news/