Những chính sách hỗ trợ từ chính phủ

Thu nhập giảm mạnh, phải nghỉ làm để trông con, công ty phá sản… Chính phủ sẽ hỗ trợ những gì? Làm thế nào để nhận hỗ trợ này?
https://twitter.com/nhk_ohayou/status/1247691402156412928

Gói hỗ trợ sinh hoạt (tên dự kiến)

 • Đối tượng:
  • Người đi làm.
  • Mỗi hộ sẽ nhận được 300,000 yên (hơn 60 triệu đồng) tiền mặt.
 • Điều kiện: Từ tháng 2 đến tháng 6 năm nay, có 1 tháng nào đó thu nhập của chủ hộ giảm so với lúc trước khi dịch bệnh xảy ra.
 • Cách tính: Tuỳ vào số người trong hộ, bao gồmcả chủ hộ và người chủ hộ phụ dưỡng.
  • Người độc thân: thu nhập xuống dưới 100,000 yên, hoặc là thu nhập giảm 50% trở lên xuống còn 200,000 yên trở xuống.
  • Đối với hộ gia đình 2 người: thu nhập hàng tháng giảm xuống dưới 150,000 yên, hoặc thu nhập hàng tháng giảm từ 50% trở lên xuống còn 300.000 yên trở xuống.
  • Đối với hộ gia đình 3 người, thu nhập hàng tháng giảm xuống dưới 200.000 yên, hoặc thu nhập hàng tháng giảm từ 50% trở lên xuống còn 400.000 yên trở xuống.
  • Đối với một hộ gia đình 4 người, thu nhập hàng tháng giảm xuống dưới 250.000 yên hoặc thu nhập hàng tháng giảm hơn 50% đến 500.000 yên trở xuống.
 • Thủ tục nhận:
  • Cần phải nộp bằng chứng thu nhập cho các thành phố. Để ngăn chặn sự lây lan tại chỗ nộp, có thể gửi thư hoặc làm thủ tục online.
  • Về nguyên tắc, gói trợ cấp này được chuyển đến một tài khoản dưới tên của người đó.
Bộ Nội vụ và Truyền thông đăng thông tin này trên trang web của mình và đã thiết lập một trung tâm cuộc gọi chuyên dụng để trả lời các câu hỏi. Trung tâm chuyên dụng:
 • 03-5638-5855
 • Thời gian làm việc: các ngày trong tuần 9:00 sáng đến 6:30 chiều

Gói trợ cấp duy trì hoạt động kinh doanh (tên dự kiến)

 • Đối tượng:
  • các chủ sở doanh nghiệp tư nhân, bao gồm cá nhân làm tự do.
  • Chịu ảnh hưởng bởi bị hạn chế ra ngoài hay nhu cầu giảm, dẫn đến doanh số của họ giảm đáng kể
  • Không cần hoàn trả
 • Điều kiện:
  • Từ tháng 1 đến tháng 12 năm nay, doanh số bán hàng trong bất kỳ tháng nào đã giảm hơn một nửa so với cùng tháng năm ngoái.
 • Cách tính:
  • Số tiền thanh toán được xác định theo phương pháp tính toán theo mức giảm doanh số.
  • Doanh nghiệp tư nhân giới hạn nhận 1 triệu yên (khoảng 200 triệu đồng)
  • Đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, giới hạn trên là 2 triệu yên.
 • Làm thủ tục nhận:
  • Qua Internet.Chính phủ đang đặt mục tiêu bắt đầu thanh toán vào tháng 5 năm nay.
 • Quầy tư vấn tài chính / lợi ích của SME:
  • Số điện thoại: 03-3501-1544
  • Làm việc: các ngày trong tuần / ngày lễ từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều

Gói trợ cấp cho người bị nhiễm COVID

Cho người đi làm vì bị nhiễm hay nghi bị nhiễm mà phải nghỉ làm hơn 4 ngày

https://twitter.com/ciel_urara/status/1248473318547550208/photo/2
Nếu một người làm việc trong một công ty bị nhiễm COVID, phải nghỉ điều trị và mất thu nhập, người đó có thể nhận được một khoản trợ cấp ốm đau và bệnh tật. Trợ cấp này có thể nhận được từ bảo hiểm y tế công cộng nếu bạn bị mất việc hoặc mất hầu hết thu nhập do nghỉ hơn 4 ngày làm việc để điều trị. Ngay cả trường hợp nghi nhiễm nhưng chưa được xác nhận bằng xét nghiệm, họ phải nghỉ để điều trị tại nhà thì cũng được nhận.

Hệ thống cho vay quỹ phúc lợi nhân thọ

Cho phép bạn vay tiền sinh hoạt nếu bạn bị buộc phải nghỉ việc hay bị thất nghiệp do ảnh hưởng của coronavirus. Số lượng hỗ trợ khác nhau tùy thuộc vào tình huống.

 • “Nghỉ tạm thời”: nghỉ làm dẫn đến thu nhập giảm được mượn tối da 100,000 yên (20 triệu đồng). Nghỉ do trường học nghỉ có thể mượn tối đa 200,000 yên (40 triệu đồng).
 • “Thất nghiệp”: Hộ 1 người tối đa có thể vay tới 100,000 yên, hộ từ 2 người trở lên tới 200,000 yên để họ xây dựng lại cuộc sống.
 • Về nguyên tắc cho vay trong ba tháng, không tính lãi.
 • Không liên quan đến thu nhập cá nhân.
Ngoài ra còn có thể xin ra hạn thời gian thoanh toán tiền điện nước ga. Nguồn: https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/management/?tab=1