Tới 4,973 người đã bị nhiễm COVID

Theo thống kê ngày 9/4/2020 4:00 sáng, ngày hôm qua 8/4 tổng số ca nhiễm trong nước không kể những ca trên thuyền đã lên tới

4,973 người

Trong đó, số người tử vong là 105 người. Người xuất viện: 632 người.
  • Tokyo: 1,338 người
  • Osaka: 524 người
  • Kanagawa: 356 người
  • Chiba: 324 người
  • Aichi: 280 người
  • Saitama: 250 người
  • Hyogo: 248 người
  • Fukuoka: 224 người
Nguồn: https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200408/k10012374711000.html