Lý do tỉnh Aichi bị “bỏ qua”

Lệnh về tình trạng khẩn cấp được đưa ra ngày 7/4 đối với 7 tỉnh thành: Tokyo, Saitama, Chiba, Kanagawa, Osaka, Hyogo, Fukuoka. Tỉnh Aichi có số người nhiễm cao hơn cả Saitama, thế nhưng tỉnh Aichi hay Kyoto, Hokkaido lại không nằm trong danh sách này.

Tại sao?

Bộ trưởng bộ phục hưng Kinh tế Yasutoshi Nishimura giải thích như sau. “Các chuyên gia cũng đánh giá cao tốc độ nhân đôi số người nhiễm bệnh. Số người nhiễm bệnh ở tỉnh Aichi rất lớn, nhưng tốc độ nhân đôi là rất chậm. Tỷ lệ những người không hiểu tại sao bị nhiễm tương đối thấp. Hokkaido và Kyoto cũng giống như thế nên họ đã đưa ra quyết định tương tự. ”
Ông Nishimura còn nói thêm, nếu cần thiết thì có thể cho thêm tỉnh này vào khu vực đối tượng. Nguồn: https://www.chunichi.co.jp/chuspo/article/entertainment/news/CK2020040702100191.html